Leeftijdsgrens schenkingsvrijstelling


De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, gaat per 2013 van 35 naar 40 jaar. Voor ouder-kinderschenkingen geldt een jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2012: €5.030), ongeacht de leeftijd van het kind. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van €24.144 (2012) geldt per 2013 voor kinderen van 18 – 40 jaar. Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot €50.300 (2012) als de schenking verband houdt met:

  • verwerving eigen woning
  • verbetering of onderhoud eigen woning
  • afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemming
  • aflossing eigenwoningschuld
  • studie of beroepsopleiding

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen eenmalig nog van een aanvullende schenkingsvrijstelling van €26.156 (2012) gebruikmaken, als zij daarvan vóór 2010 al gebruik hebben gemaakt en de schenking verband heeft met de eigen woning.

Advertenties
Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Aankomende vrijdag zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar op 06-230 16 711.


Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Hogere assurantiebelasting per 01-01-2013


De assurantiebelasting gaat per 01-01-2013 van 9,7% naar 21%. Eerder was een ingangsdatum van 01-04-2013 vastgesteld, maar dat stuitte op uitvoeringsproblemen bij verzekeraars. De verhoging moet ruim €1,2 miljard opleveren. Als blijkt dat dit jaar het 21%-tarief wordt ontweken (anticipatiegedrag), treedt een bepaling in werking dat het 21%-tarief ook geldt voor premies die tussen 01-10-2012 en 31-12-2012 vervallen zijn én betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 01-04-2013.

 

Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Verhoging assurantiebelasting


De Tweede Kamer heeft op 20 november met een ruime meerderheid (naast PvdA en VVD ook niet coalitiepartijen SGP, CDA, CU, D66 en 50+) ingestemd met het Belastingplan 2013, waarin o.a. opgenomen de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent per 1 januari 2013. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Eerste Kamer het Belastingplan in december niet ook zal aannemen. Daarmee is het advies van het Verbond om voor nieuwe verzekeringen en prolongaties per 1 januari 2013 het nieuwe assurantiebelastingtarief van 21 procent te hanteren, onverminderd van kracht.
Nadrukkelijk wordt er hier nog eens op gewezen dat door (de leden van) het Verbond aan de verantwoordelijk staatssecretaris is toegezegd dat verzekeraars niet zullen meewerken aan anticipatiegedrag om de verhoogde belasting in 2013 te ontwijken.

In het Belastingplan 2013 is een sanctiebepaling opgenomen die het mogelijk maakt de
assurantiebelasting alsnog per 1 april 2013 door verzekeraars te laten naheffen over polissen waarin in de periode 1 oktober t/m 31 december 2012 anticipatiegedrag is vertoond. Deze sanctiebepaling wordt in werking gesteld als de door het ministerie van Financiën gebudgetteerde opbrengst in 2013 niet zal worden gehaald.

Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Meer kans op schade aan woning


De kans op schade aan opstal is tussen 2003 en 2011 bijna verdubbeld. De kans op schade bedroeg in 2003 nog 5 procent. Dat is in 2011 gestegen naar 9,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringstatistiek. Vooral de kans op waterschade is fors toegenomen.

Gemiddeld vond in 2011 bij één op de 25 opstalverzekeringen waterschade plaatst. Dat was in 2007 nog bij één op 45 polissen het geval. Ook het schadebedrag bij waterschades nam de afgelopen jaren behoorlijk toe. In 2011 was het gemiddelde schadebedrag per claim 1.636 euro. Dit was in 2003 nog 1.519 euro.

De meeste waterschades werden veroorzaakt door problemen met waterleidingen, maar ook klimaatveranderingen zorgden voor meer waterschade. Dakgoten en rioleringen kunnen de toegenomen intensiteit van regenbuien steeds minder goed aan.

Naast waterschade is ook de kans op schade door diefstal toegenomen. In 2011 was bij één op de 100 polissen sprake van schade door diefstal. In 2007 kwam een dergelijke schade nog maar bij één op de 200 polissen voor. De toename zou volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek vooral het gevolg zijn van actievere professionele bendes.

Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Nederlandse hypotheekschuld 111 procent van BBP


De totale Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de hypotheekschuld in de Nederland relatief de hoogste van de eurozone. Daar staat tegenover dat de waarde van alle koopwoningen samen tweemaal zo hoog is als de totale hypotheekschuld. Dit ondanks dat de huizenprijzen de afgelopen jaren fors gedaald zijn.

Voor veel individuele huishoudens is de hypotheekschuld echter toch lager dan de hypotheek die zij zijn aangegaan. De totale spaartegoeden en overige deposito’s die Nederlandse huishoudens tegenover de hypotheekschulden hebben staan bedragen eind 2011 ongeveer 332 miljard euro. Dat is dus bijna de helft van de totale hypotheekschuld. Al sinds 2008 nemen de spaartegoeden relatief sneller toe dan de hypotheekschulden.

Pensioenreserves
Nederlandse huishoudens hebben ook grote pensioenreserves opgebouwd. Eind 2011 hadden de huishoudens samen 1.140 miljard euro aan pensioengelden gespaard.

Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen

Onderhands lenen zorgt steeds vaker voor problemen


Steeds meer Nederlanders lenen bij familie en vrienden. Het aantal onderhandse leningen is de afgelopen twaalf maanden met 9 procent toegenomen. In 2009 was de toename nog maar 5 procent. Met de toename van het aantal leningen in de privésfeer neemt ook het aantal problemen toe dat daarmee gepaard gaat.

Vooral wanneer een vriend of familielid structureel geld tekort heeft, moet je oppassen. Niet alleen de situatie voor degene die het geld uitleent komt dan in gevaar, de schuldenaar loopt het risico kritisch gevolgd te worden in zijn uitgaven.

Schuldsanering

Nog problematischer wordt het als de schuldenaar door financiële problemen in de schuldsanering belandt. Onderhandse leningen worden vaak niet in de schuld opgenomen. Dat betekent dat familie en vrienden die aan deze persoon geleend hebben, hun geld kwijt zijn. De relatie kan dan behoorlijk onder druk komen te staan.

Het Nibud raadt aan zo min mogelijk onderhandse leningen aan te gaan. De enige goede reden om een onderhandse lening aan te gaan is volgens het Nibud wanneer zeker is dat het geldgebrek van tijdelijke aard is. Bijvoorbeeld als een vriend of familielid ontslagen is, maar zijn uitkering niet direct in gaat. Een onderhandse lening kan een voordeel zijn, omdat er snel en zonder lastige vragen geld geleend kan worden. Er kunnen ook gunstigere leencondities worden afgesproken, zoals een niet al te hoge rente en soepele aflossing.

Het is verstandig om in het geval van een onderhandse lening altijd een overeenkomst op te stellen. Daarin moeten het geleende bedrag en de termijn waarin wordt afgelost zijn opgenomen. Neem ook een maatregel op voor als het geld niet op tijd wordt terugbetaald en vergeet de rente niet. Om te voorkomen dat de lening als schenking wordt aangemerkt door de Belastingdienst, moet de rente marktconform zijn. Laat de overeenkomst altijd door beide partijen en een getuige ondertekenen.

Geplaatst in diverse | Een reactie plaatsen